Συζήτηση για το Διαδίκτυο

Ο Χριστόφορος Παυλάκης και ο Μιχάλης Τσεντσερής συζητούν για το Διαδίκτυο